Doppelhaushälften

Leonardo

Haustyp Leonardo

  • 121,18 m2
  • 109,75 m2
  • 121,15 m2
  • 109,75 m2
  • 45°
  • 50 cm
  • 7,02 5 x 11,30 m
SP
DG
EG
KG

WNFL. 60,82 m2

Leonardo Grundriss Erdgeschoss
SP
DG
EG
KG

WNFL. 60,36 m2

Leonardo Grundriss Obergeschoss
SP
DG
EG
KG

Studioausbau
Sonderwunsch

Leonardo Grundriss Studio
SP
DG
EG
KG
Leonardo Grundriss Kellergeschoss
Leonardo Ansicht
Leonardo Ansicht
Leonardo Ansicht
Leonardo Ansicht